Πίτσες

Αυθεντική Ναπολιτάνικη pizza σε ξυλόφουρνο με mozzarella
6,90€
8,00€
8,90€
7,90€
7,90€
9,40€
8,00€
5,90€
8,00€
8,40€
8,90€
8,40€
7,20€
9,80€
10,20€
9,90€
10,80€
8,00€
7,40€
12,00€
8,90€
9,80€